CoolMagic® & các sản phẩm bảo quản dược phẩm

CoolMagic cung cấp các giải pháp bảo quản lạnh trọn gói CoolMagic® Bike Express cho việc phân phối hàng lạnh bằng xe máy có kiểm soát nhiệt độ.


  • Đã được kiểm định & Kiểm soát bởi các công ty Dược phẩm
  • Gọn nhẹ & Vững chắc

Vui lòng liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Theo các quy định trên Thế giới liên quan đến GDP và các phạm vi nhiệt độ ghi chú trên nhãn sản phẩm, hầu hết mọi loại dược phẩm đều cần phải được bảo quản lưu trữ & vận chuyển đúng nhiệt độ quy đinh (dưới 25oC).