CoolMagic® & các sản phẩm giữ lạnh trong vận chuyển máu & mẫu xét nghiệm

CoolMagic cung cấp một dãy rộng những Sản phẩm & Giải pháp giữ lạnh cho quá trình vận chuyển các mẫu Máu & mẫu Xét nghiệm, giúp bạn kiểm soát nhiệt độ theo yêu cầu cần thiết.

  • Vận chuyển máu
  • Giữ lạnh mẫu xét nghiệm

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.