túi giữ nhiệt y tế CoolMagic®


Nhiệt độ giữ lạnh và thời gian giữ lạnh đã được thẩm định.