CoolMagic® & Các sản phẩm Vật Lý Trị Liệu

với đặc tính nổi bật là vẫn dẽo và dễ dàng thay đổi hình dạng khi đã ở trạng thái đông, đặc biệt thích hợp với chườm nóng/lạnh giảm đau trong vật lý trị liệu.

Được làm từ gel tiêu chuẩn dược phẩm, túi gel flexi an toàn khi sử dụng.


Vui lòng liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.

Vui lòng liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.